Een klokkenluider is een individu (werknemer, voormalig werknemer, aannemer, kandidaat, leverancier- of partnervertegenwoordiger, klant) die de aandacht van Bancontact Payconiq Company vestigt op een vermeende onregelmatigheid binnen het bedrijf die voorkomt dat het bedrijf aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet en/of voldoet aan algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Als uw verzoek betrekking heeft op een probleem met de app of een betaling, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam of een klacht indienen via het klachtenformulier. Alleen gekwalificeerde klokkenluiderszaken worden via dit speciale kanaal afgehandeld.

Hieronder volgt een niet-uitputtende beschrijving van soorten beschuldigingen die kwalificeren als klokkenluidersclaims die vallen binnen de reikwijdte van ons klokkenluidersbeleid: 

 • Interne zakelijke praktijken die niet in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. 
 • Vervalsing, wijziging of vervanging van bedrijfsdocumenten. 
 • Schendingen van de gedragsregels, waaronder: 
  • Belangenconflicten. 
  • Onnauwkeurigheden in boeken en records. 
  • Seksuele of morele intimidatie. 
  • Discriminatie. 
  • Insiderhandel. 
  • Samenzwering met concurrenten. 
  • Geldwitwassen. 
  • Niet-naleving van de verschillende nalevingsprogramma's van het bedrijf. Inbreuken op persoonsgegevens. 
 • Het goedkeuren, sturen of deelnemen aan ernstige schendingen van het bedrijfsbeleid; en 
 • Opzettelijk nalaten om ernstige beleidsschendingen te melden, dergelijke schendingen te verdoezelen of opzettelijk relevante informatie achter te houden over een ernstige schending.
.jpg, .png, .pdf 2Mb

* Verplicht

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door speciaal opgeleide Compliance medewerkers en in overeenstemming met de privacyverklaring van Bancontact Payconiq Company, die hier toegankelijk is.